Home Diễn đàn Đánh giá xe Đánh giá thực tế pin CATL trên VF9 không đúng như công bố Trả lời cho: Đánh giá thực tế pin CATL trên VF9 không đúng như công bố

  • Bùi Công Bình

    0 VF Points
    Thành viên
    22/01/2024 lúc 21:46

    xe mình cũng nhận cuối tháng 12. Nhân viên cũng báo chỉ có loại pin mới nên phải thêm hơn 70 triệu, nhưng thực tế chạy quãng đường không như thông báo là 594km.Không biết có phải pin mới không, thấy bạn bán hàng bảo pin mới được bọc thêm một lớp vải hay gì đó ngoài viên pin.