Home Diễn đàn Đánh giá xe Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong Trả lời cho: Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong

  • Tâm Đoàn thanh

    0 VF Points
    Thành viên
    23/01/2024 lúc 08:30

    cả lỗi thiết kế nữa, không hiểu sao để 1 thanh ngang ngay trên đầu lúc lái nữa. Không biết ai duyệt chi tiết đó nữa. Các bạn search “xà ngang đè đầu” biết