Home Diễn đàn Đánh giá xe Đánh giá thực tế pin CATL trên VF9 không đúng như công bố Trả lời cho: Đánh giá thực tế pin CATL trên VF9 không đúng như công bố

  • Thùy Trương Đắc

    0 VF Points
    Thành viên
    23/01/2024 lúc 08:42

    Xe chưa có phần mềm cho PIN mới nên hiển thị trên chưa chuẩn, bạn thử điều kiện đường trường xem thế nào. Chứ như bạn chia sẽ là không ổn.