Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VF5 mới mua – hoang mang quá… Trả lời cho: VF5 mới mua – hoang mang quá…

  • Tiến Nguyễn

    5 VF Points
    Thành viên
    23/01/2024 lúc 14:00

    “Xe Vf5 này là xe mới đc quảng cáo là công nghệ tiên tiến nhất trong các dòng VF”, thông tin ở đâu ra vậy bác =)), lại còn tiên tiến hơn cả các dòng cao hơn cơ à 😂