Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF8 hao pin quá Trả lời cho: VF8 hao pin quá

  • Hội Ngô

    75 VF Points
    Khách Danh dự
    24/01/2024 lúc 16:42

    Thì hình minh họa của bác ghi rõ ở 10 độ C pin xe điện không bị ảnh hưởng đấy. Bác muốn nói điều gì ạ?