Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe BẢO HIỂM THÂN VỎ Trả lời cho: BẢO HIỂM THÂN VỎ

  • Khang Nguyễn Duy

    0 VF Points
    Thành viên
    24/01/2024 lúc 19:36

    Cái vụ cf là 1 trong những cái nếu gặp phải là em bỏ bảo hiểm đó. Mình mua và sử dụng, hợp đồng rõ ràng, thậm chí còn có khoản tiền miễn thường thì méo có lí do gì phải chi thêm tiền cf cho nhân viên để họ hỗ trợ cho mình cả…riết hồi quen thói ai ko chi cf thì kéo dài thời gian, cố tình khó dễ à