Home Diễn đàn Đánh giá xe Đánh giá thực tế pin CATL trên VF9 không đúng như công bố Trả lời cho: Đánh giá thực tế pin CATL trên VF9 không đúng như công bố

  • Đoàn Cao

    75 VF Points
    Thành viên
    24/01/2024 lúc 20:35

    Mình đang đi fe34 tiên phong. Thì đâu đó chạy 270km đến 280km thấy cũng ổn. Kho nghe nói Vin sẽ lắp pin CAL , dự kiếm gần tới 1000km cho 1 lần sạc, thấy đã và lên kế hoạch nhịn ăn sáng lên đời F9. Nghe bạn chia sẻ hơi thất vọng. Nên chắc mai ăn sáng bình thường nếu Vin k có cải thiện gì . Kkk