Home Diễn đàn Đánh giá xe Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong Trả lời cho: Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong

  • Nguyễn Minh Khánh Nguyễn Minh Khánh

    0 VF Points
    Thành viên
    24/01/2024 lúc 22:08

    Không dám tiên phong lần nào nữa bác à. Tiên phong chấp nhận rủi ro lô xe đầu tiên bị lỗi mà bị Vinfast đối xử như vậy, thật sự rất bức xúc và thất vọng