Home Diễn đàn Đánh giá xe Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong Trả lời cho: Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong

  • Tuyên Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    24/01/2024 lúc 23:48

    đấy là lý do e hay nói vui khách hàng tiên phong như chuột bạch vậy. những ưu đãi như vậy coi như chi phí cho sự bất tiện. chứ cũng k hơn khách hàng đi sau. nhiều cái khách hàng đi sau lại ngon hơn ấy. như vụ pin sdi và catl như trên vf9 chẳng hạn :))