Home Diễn đàn Đánh giá xe Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong Trả lời cho: Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong

  • Vũ Nguyễn Hồ Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    25/01/2024 lúc 09:55

    Mình rất thông cảm với chủ tus và ae tiên phong. Mình cũng tiên phong VF9 rồi giờ thực sự cảm nhận là hãng đang có xu hướng lơ luôn các vấn đề lỗi phần cứng/mềm, sự không ổn định của xe tiên phong. Nhưng nếu VFe34 hoặc thậm chí VF8 VF9 thì có thể nói là hãng xe điện mới, còn ít kinh nghiệm, nhưng đến VF6 này mà vẫn còn những vấn đề như này thì thật sự phải xem lại sự nghiêm túc của Vinfast. Không thể nói lý do này nọ về các lỗi phần mềm thậm chí là về kỹ thuật như thế này.