Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF8 hao pin quá Trả lời cho: VF8 hao pin quá

  • Hoà Lê

    75 VF Points
    Thành viên
    25/01/2024 lúc 17:30

    Tôi thấy các bác nói đúng đấy. Hôm qua, tôi đi từ nhà đến cơ quan không bị tắc đường và xe mới sạc xong để tầng hầm nhiệt độ khoảng 20 độ C, thì chỉ hết 4% pin cho quãng đường 16,5 km nhưng chiều tối về cũng quãng đường đó thì hết 9% pin. Tôi cho rằng cả ngày xe để tâng 1 bị lạnh và chiều về bị tắc đường nên thời gian cũng nhiều hơn nên hào pin thôi.