Home Diễn đàn Đánh giá xe MUA XE TIÊN PHONG NHƯNG ĐỔI LẠI LÀ TRẢI NGHIỆM QUÁ TỆ Trả lời cho: MUA XE TIÊN PHONG NHƯNG ĐỔI LẠI LÀ TRẢI NGHIỆM QUÁ TỆ

  • Châu Hà Bảo

    50 VF Points
    Thành viên
    26/01/2024 lúc 10:32

    thông cảm với bác ghê. xe e đang nằm xưởng. 2 tuần 3 lần và ko hề giải quyết chế độ “làm phiền” như báo chí đưa tin rầm rộ. Vinfast đang lùa gà người dùng. Mua đứt bán đoạn bây h nhận được sp toàn lỗi. mua xe của vin là quyết định sai lầm trong cuộc đời e