Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Liệu Vin có bỏ xe xăng không điều này sẽ nói lên tất cả Trả lời cho: Liệu Vin có bỏ xe xăng không điều này sẽ nói lên tất cả

  • Peter Son

    0 VF Points
    Thành viên
    26/01/2024 lúc 17:44

    e nghĩ là hết date 2030 là linh kiện sẽ khan và đắt nên khả năng cao ae xe xăng phải mua đồ ngoài thay, không biết tổng bao nhiêu xe xăng được bán ra và đang chạy ngoài đường nhỉ e cộng cả luxa và lux sa thì ra tầm 16 nghìn xe