Home Diễn đàn VF 5 Đề xuất cập nhật bản đồ và tìm vị trí trạm sạc trên VF5 Trả lời cho: Đề xuất cập nhật bản đồ và tìm vị trí trạm sạc trên VF5

  • Tuấn Anh Nguyễn

    25 VF Points
    Thành viên
    27/01/2024 lúc 11:43

    hi vọng vin sẽ ra bản update full tính năng cho xe . thực sự bây h ngoài bluethooth và cam lùi ra thì chưa có j cả