Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Làm thế nào để bơm 2 lốp trước xe vf8 ở nhà Trả lời cho: Làm thế nào để bơm 2 lốp trước xe vf8 ở nhà

  • LIÊM ĐỖ HUY

    0 VF Points
    Thành viên
    30/01/2024 lúc 16:34

    e cũng mua nhầm 1 giâc nối đầu usb để cắm ngay phía dưới màn hình ra nhg kg đủ điện, nên phải mua lại quả dây này thì ngon luôn, vẫn nối từ tẩu phóa cốp sau lên