Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Xe E34 Trả lời cho: Xe E34

  • Biên Phạm Văn

    125 VF Points
    Thành viên
    30/01/2024 lúc 21:31

    nếu bật xi nhan và đánh lái khi quay đầu có tiếng tạch tach thì b vào 3s đc thay bộ cần gạt nhé, xe e thay rồi