Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Phát hiện mới về khả năng nhớ màn hình HUD Vf8 Trả lời cho: Phát hiện mới về khả năng nhớ màn hình HUD Vf8

  • Nguyễn Khắc Đại

    75 VF Points
    Thành viên
    30/01/2024 lúc 22:16

    Theo dõi vài ngày mà xem, xe tôi cũng thế thi thoảng HUV nó cũng lưu, sau vài lần khởi động xe lại mất. Xe VF nó linh hoạt thế mới oách chứ các bác tiên phong.