Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Phát hiện mới về khả năng nhớ màn hình HUD Vf8 Trả lời cho: Phát hiện mới về khả năng nhớ màn hình HUD Vf8

  • Tâm Hoàng

    15 VF Points
    Thành viên
    31/01/2024 lúc 00:15

    xe này nó não cá vàng, thường xuyên quên cài đặt hud. Có khi nó hiện mỗi tốc độ nhưng vào cài đặt hud lại ko tick nào trong phần nội dung