Home Diễn đàn Đánh giá xe 442,653 triệu cục PIN VF8 => Sự thật rất phủ phàng khách hàng TIÊN PHONG 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: 442,653 triệu cục PIN VF8 => Sự thật rất phủ phàng khách hàng TIÊN PHONG 💞💞💞💞💞

 • Đông 168

  482 VF Points
  Thành viên
  31/01/2024 lúc 07:35

  Bạn có cái nhìn mình “nịnh” VF àh. Để làm gì nhỉ..👌

  Ngoài mình ra cóa ai nói cho bạn biết giá cục pin chính xác như mình chưa. Mình nói ra để làm gì nhỉ, để ae biết mà mua bảo hiểm đúng giá khi cần.