Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe TIẾNG CỤC CỤC KHI DI CHUYỂN TRÊN XE VF5 Trả lời cho: TIẾNG CỤC CỤC KHI DI CHUYỂN TRÊN XE VF5

  • Vũ Tiến Đạt

    0 VF Points
    Thành viên
    31/01/2024 lúc 08:31

    Như em đã chạy nh xe VF5 nhưng mà xe thì ko bị xe thì bị? tại sao lại có sự khác nhau như vậy ạ. VF đảm bảo nhưng ng dùng đi rất khó chịu vì tiếng kêu này ạ