Home Diễn đàn Đánh giá xe 442,653 triệu cục PIN VF8 => Sự thật rất phủ phàng khách hàng TIÊN PHONG 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: 442,653 triệu cục PIN VF8 => Sự thật rất phủ phàng khách hàng TIÊN PHONG 💞💞💞💞💞

  • Văn Phạm

    150 VF Points
    Thành viên
    31/01/2024 lúc 09:12

    Thuê pin là hợp lý, bỏ 176tr riêng ra đầu tư chơi chơi mỗi tháng thừa tiền thuê & sạc pin.