Home Diễn đàn Đánh giá xe Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong Trả lời cho: Bức xúc của những chủ xe VF6 tiên phong

  • PHU PHAM

    0 VF Points
    Thành viên
    31/01/2024 lúc 13:17

    Nay thấy trong shop phụ kiện cập nhật miếng lót cốp và tấm chia cốp. vậy ra cách xử lý của Vin là bắt mình mua thêm miếng lót cốp giá 3 triệu sau khi mua cái lót cốp 3d không sử dụng được. chìa khóa thì đại lý bảo phải bỏ ra thêm gần 3 triệu để làm smartkey. Đau đầu..