Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Việc Vinfast từ chối bảo hành pin trong trường hợp này có thỏa đáng Trả lời cho: Việc Vinfast từ chối bảo hành pin trong trường hợp này có thỏa đáng

  • Star Marine Furniture

    0 VF Points
    Thành viên
    31/01/2024 lúc 13:37

    Từ thư phản hồi của Vinfast, thì Vinfast đã từ chối bảo hành pin do bị va chạm đúng không các ace?