Home Diễn đàn Tin tức Thông báo đấu giá xe Vinfast VF8 và VinFast Lux SA – Gây quỹ phát triển cộng đồng Trả lời cho: Thông báo đấu giá xe Vinfast VF8 và VinFast Lux SA – Gây quỹ phát triển cộng đồng

  • Dương Văn Huân

    50 VF Points
    Thành viên
    01/02/2024 lúc 14:11

    Chúc em sẽ là người may mắn nhất, sỡ hữu được chiếc VF8 Đặc biệt này