Home Diễn đàn Tin tức Thông báo đấu giá xe Vinfast VF8 và VinFast Lux SA – Gây quỹ phát triển cộng đồng Trả lời cho: Thông báo đấu giá xe Vinfast VF8 và VinFast Lux SA – Gây quỹ phát triển cộng đồng

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    02/02/2024 lúc 08:22

    Ok, nếu là để làm từ thiện có lẽ mình sẽ trả luôn giá gấp đôi. Còn giờ mình rút nhường anh em khác vậy (: