Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Giờ toàn xe điện, chủ đề cũng toàn xe điện, anh em fadil như tôi thì vào tương tác gì bjo Trả lời cho: Giờ toàn xe điện, chủ đề cũng toàn xe điện, anh em fadil như tôi thì vào tương tác gì bjo

  • TÚ NGUYỄN VĂN

    0 VF Points
    Thành viên
    02/02/2024 lúc 15:06

    sự thật thôi bác, e làm cty sx hệ thống dây điện cho hyundai kia, chạy hàng xe điện còn lỗi đầy ra, mỗi lần mà có vấn đề phải thay cả bộ dây giá chát lắm ko như dây xe xăng m đâu