Home Diễn đàn Phong cách sống THỊ TRƯỜNG CÓ CẦN MỘT CHIẾC MPV ĐIỆN TỪ VINFAST Trả lời cho: THỊ TRƯỜNG CÓ CẦN MỘT CHIẾC MPV ĐIỆN TỪ VINFAST

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    06/02/2024 lúc 12:01

    Wow, cứ 5 người xem thì 1 người tham gia bình chọn, và có đến 88% nói rằng họ cần một chiếc MPV điện. Một con số đáng để VF nghiêm túc khảo sát và nghiên cứu nhu cầu và sở thích của người dùng.