Home Diễn đàn VF 9 phần mềm 8.7.0.0 của VF9 hao pin kinh khủng! Trả lời cho: phần mềm 8.7.0.0 của VF9 hao pin kinh khủng!

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    07/02/2024 lúc 14:28

    Hiện tượng như bác mô tả nhưng vẫn chạy được cỡ 400km cho 100% Pin. Thường chạy 200-250km là mình sạc bổ sung nên chưa thấy 8.7 có vấn đề gì, trừ lỗi ảo như bác nói.