Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Khoá xe vfe34 Trả lời cho: Khoá xe vfe34

 • LỢI NGUYỄN NGỌC

  25 VF Points
  Thành viên
  09/02/2024 lúc 10:15

  1 hoạt động ấm ớ, nhiều lúc bấm nút cứng nó chỉ mở mắt nhìn rồi ngủ tiếp.
  2 có hoạt động, nhưng từ ngày mua thử dc vài lần, bây giờ ko biết như thế nào.
  3. không bị