Home Diễn đàn VF 6 Private: VF6 lỗi nguy hiểm 😟 Trả lời cho: Private: VF6 lỗi nguy hiểm 😟

  • Hiệp Vũ Văn

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    10/02/2024 lúc 05:31

    Xe em vừa đang đi bị về P.Chìa khoá để ngay hộc để chai nước.Liếc phía màn hình nó báo nhiều lỗi liên tục nhưng nhanh trí khi xe đang trôi đạp nhẹ chân phanh nhấn D thì nó lại vào số được.Tý toang đang đi tốc độ 80km/h.