Home Diễn đàn Đánh giá xe VF E34 chỉ là món khai vị, VF8 mới là món chính Trả lời cho: VF E34 chỉ là món khai vị, VF8 mới là món chính

  • Kiên Lê Trung

    0 VF Points
    Chủ xe
    08/10/2022 lúc 14:06

    Món khai vị này đối với em quá tuyệt vời. Không chỉ ở chiếc xe mà còn là ở những người bạn mới , nhưng người muốn tiếp cận những điều mới mẻ 🎉