Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vfe34 từ tết bị lỗi nhiều quá Trả lời cho: Vfe34 từ tết bị lỗi nhiều quá

  • Phương Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    28/02/2024 lúc 08:17

    Xe em cũng bị mấy ngày nay, đã vào xưởng thay acquy + cập nhật phần mềm nhưng vẫn bị lỗi đang đi bị dừng giữa đường (báo lỗi BEV, lỗi acquy). Đang theo dõi thêm 1-2 ngày nữa, xem có phát sinh lỗi tương tự ko, để đưa trở lại xưởng xử lý tiếp.