Home Diễn đàn Đánh giá xe Bất ngờ giá dịch vụ VÁ LỐP di động của VF thử 1 lần cho biết 👌 Trả lời cho: Bất ngờ giá dịch vụ VÁ LỐP di động của VF thử 1 lần cho biết 👌

  • Tuấn Nguyễn Anh

    25 VF Points
    Thành viên
    29/02/2024 lúc 09:38

    Sao đợt trước e cũng bị nổ lốp ( nhơ đoạn gần phú yên thì phải, đoạn mà đương xấu ổ gà nhiều) mà vướng tết dọc đường không có vá lốp, gọi cho vinfast thì báo là không có dịch vụ này, nên phải ráng bơm, cứ chạy 1-2 km bơm lên rồi chạy tiếp, rồi phải vào năn nỉ 1 tiệm vá giùm mình ( do lúc đo đang mùng 4 tết).