Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Những tiện ích cần cập nhật thêm cho xe điện Vinfast ! Trả lời cho: Những tiện ích cần cập nhật thêm cho xe điện Vinfast !

  • Quan Nguyen

    25 VF Points
    Thành viên
    29/02/2024 lúc 21:23

    Theo mình thì các chức năng ít cần thiết thì nên lược bỏ bớt cho phần mềm điều khiển đỡ xung đột, đỡ bị lỗi