Home Diễn đàn Tâm sự Phải nói đi phố Fadil quá sướng các bác nhỉ Ga vọt, lẹ, luồn lách tốt mà đỗ xe đâu cũng đc. Trả lời cho: Phải nói đi phố Fadil quá sướng các bác nhỉ Ga vọt, lẹ, luồn lách tốt mà đỗ xe đâu cũng đc.

  • Bình Nguyễn Đức

    50 VF Points
    Thành viên
    01/03/2024 lúc 10:11

    sướng nhất phân khúc A rùi bác