Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sạc 7.4kw cho vf5 tại nhà! Trả lời cho: Sạc 7.4kw cho vf5 tại nhà!

  • THANH NGUYỄN DUY

    100 VF Points
    Thành viên
    01/03/2024 lúc 10:13

    Sạc trụ 11kw thì ko thấy bị (mới test có 1 giờ), cắm vô là ăn ngay. Đang nghi ngờ điện áp yếu vì mình đo thì thấy điện áp từ 195v-215v. Dự định mua thêm cái ổn áp 10 KVA để lắp riêng khi sạc xe mà không biết có khắc phục được không hay lại mất tiền! Ae nào dùng ổn áp rồi chia sẽ giúp, thks