Home Diễn đàn Hỏi – Đáp BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỔI SANG XE ĐIỆN ? Trả lời cho: BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỔI SANG XE ĐIỆN ?

  • Đức Hoàng Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    02/03/2024 lúc 10:21

    Vấn đề cần là thời gian để thứ nhất tích luỹ kinh tế, thứ 2 sản phẩm hoàn thiện fix các lỗi và trạm sạc đủ nhiều, thứ 3 giá sản phẩm đồ thị đi xuống trong khi tiền tích lỹ đi lên gặp nhau là chốt