Home Diễn đàn Đánh giá xe Đăng ký Sát hạch bằng ôtô Xanh thổi lửa phong trào “Cách mạng Xanh” cho GPLX hạng B 👌 Trả lời cho: Đăng ký Sát hạch bằng ôtô Xanh thổi lửa phong trào “Cách mạng Xanh” cho GPLX hạng B 👌

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    05/03/2024 lúc 15:17

    Dành cho ai thích xe điện thôi. Chứ kêu gọi chuyển đổi xanh mà học và lái bằng xe xăng nó sao sao ấy 😄