Home Diễn đàn Lux & Fadil Xe Fadil 2022 chạy 19K (km) khi chạy vào đường bê tông nghe tiếng “cộp cộp” Trả lời cho: Xe Fadil 2022 chạy 19K (km) khi chạy vào đường bê tông nghe tiếng “cộp cộp”

  • Hoàng Quý Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    05/03/2024 lúc 15:22

    Bị lỗi thước lái rồi bác ơi. Mang xe ra 3S bảo hành thay thế miễn phí nhé