Home Diễn đàn Tâm sự vinfast nên đưa rõ thông tin & tiến độ sửa chữa xe lên app để khách hàng biết tình trạng xe sửa chữa Trả lời cho: vinfast nên đưa rõ thông tin & tiến độ sửa chữa xe lên app để khách hàng biết tình trạng xe sửa chữa

  • Thành Lâm Quang

    0 VF Points
    Thành viên
    06/03/2024 lúc 11:13

    Nên vậy, giờ xe điện nhiều mà trung tâm bảo hành lại ít đi nên mỗi lần đi bảo hành cực quá 😭