Home Diễn đàn VF 9 Trải nghiệm VF9 Plus với chuyến xuyên Việt gần 5000km của tôi. Trả lời cho: Trải nghiệm VF9 Plus với chuyến xuyên Việt gần 5000km của tôi.

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    06/03/2024 lúc 14:31

    Bác rất máu lửa đúng chất bimmer đấy. Cảm giác lái VF9 có những điểm khá giống với BMW, nhất là chạy chế độ Sport do khả năng bám đường và phản hồi lái khá tốt. Bác có thời gian tham gia nhóm VF9 Miền Nam nhé, anh em nhóm hơn 100 xe và không liên kết với Diễn đàn của VF để đảm bảo nhận xét không kiêng cữ ((: