Home Diễn đàn Lux & Fadil Xe fadill gương bên phụ khi mở khi không Trả lời cho: Xe fadill gương bên phụ khi mở khi không

 • Tuyến Lưu Văn

  50 VF Points
  Thành viên
  06/03/2024 lúc 15:04

  1. Là bác ra ngoài đánh bóng chỗ xước đi rồi vô hãng thay

  2. Bác ra đại lý uỷ quyền như kiểu Vincom ý họ vẫn làm con bác vào đại lý của hãng thì không được

  3. Bác ra ngoài gara thay, nếu gara có đò thay lk thì khoảng 350, còn nếu k họ thay cả cụm moto đó khoảng 550