Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Hỏi về cách nhận voucher bảo dưỡng xe xăng tri ân Trả lời cho: Hỏi về cách nhận voucher bảo dưỡng xe xăng tri ân

  • Xang Hoàng

    25 VF Points
    Thành viên
    19/03/2024 lúc 07:54

    cầm cccd và đăng ký xe. bạn là chính chủ thì sẽ rất nhanh. còn nếu bạn k phải chính chủ thì cần có giấy uỷ quyền của chủ xe