Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe VFe34 KHÔNG LẮNG NGHE người sử dụng Trả lời cho: VFe34 KHÔNG LẮNG NGHE người sử dụng

  • Kevin Kevin

    0 VF Points
    Thành viên
    19/03/2024 lúc 12:20

    Vfe34 rất lắng nghe đấy chứ, kỹ sư code cái gì là nó làm đúng vậy 🤣 ko được xem hình ảnh khi lái xe, ko phân tâm điều khiển màn hình ( trong khi đó vf6,vf7,vf8,vf9 tất cả các điều khiển đều tích hợp lên màn hình 🤣) . Thôi xe ít tiền, trong tầm giá đó cũng đã ngon lắm rồi bác ơi, ráng xài đi 🤣