Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Phí sạc pin Trả lời cho: Phí sạc pin

  • Kevin Kevin

    0 VF Points
    Thành viên
    19/03/2024 lúc 12:22

    xác nhận là giá sạc tại trạm VF đã được điều chỉnh từ sáng nay nhé các bác. Xác định chịu được giá đó thì sạc, ko sạc cũng vẫn đầy xe sm xanh cần sạc nhé, ko phải lăn tăn 🤣