Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Phí sạc pin Trả lời cho: Phí sạc pin

  • Dũng Nguyễn Tuấn

    10 VF Points
    Thành viên
    19/03/2024 lúc 15:59

    Thú thực là mình lần đầu tiên mình xem cái link này, vinfast có cam kết ban đầu về cách tính phí sạc, các thay đổi lần trước khi có thay đổi giá điện của EVN đều có thông báo: https://vinfastauto.com/vn_vi/thong-bao-dieu-chinh-chi-phi-sac-xe-dien, còn lần này cập nhật giá kiểu đó theo mình là không tôn trọng khách hàng, mai có thể vào link lại thấy 1 cái giá khác