Home Diễn đàn Tâm sự VINFAST ÂM THẦM TĂNG GIÁ SẠC ĐIỆN TẠI TRỤ SẠC NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2024 Trả lời cho: VINFAST ÂM THẦM TĂNG GIÁ SẠC ĐIỆN TẠI TRỤ SẠC NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2024

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    19/03/2024 lúc 16:04

    Chính xác là thế, có vẻ phải tính PA lắp trụ sạc, chứ kiểu này đắt gấp đôi tại nhà.