Home Diễn đàn Tâm sự Xanh taxi bắn khách dựa trên dung lượng pin. Trả lời cho: Xanh taxi bắn khách dựa trên dung lượng pin.

  • Cương Nguyễn

    55 VF Points
    Thành viên
    19/03/2024 lúc 19:25

    hôm nay mới có cái bài trên FB vụ SM Bike gọi thế chứ chắc gì đã đúng đâu mà bác bảo mấy người. đọc thì nên có chọn lọc ko phải cái gì trên FB cũng đúng đâu bác.