Home Diễn đàn VF 9 Mất Lạnh VF9-Tiếng E E đầu xe và Hướng Khắc Phục Trả lời cho: Mất Lạnh VF9-Tiếng E E đầu xe và Hướng Khắc Phục

  • Vũ Nguyễn Hồ Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    28/03/2024 lúc 22:54

    Hy vọng xử lý đồng bộ, sớm nhất cho tất cả KH vf9 SDI, mình biết ko phải xe nào cũng bị, nhưng có nhiều xe đã mất lạnh khi nhiệt pin tăng cao, giờ đi xa mà pin nóng cái là xe y như phòng xông hơi.