Home Diễn đàn VF 9 Mất Lạnh VF9-Tiếng E E đầu xe và Hướng Khắc Phục Trả lời cho: Mất Lạnh VF9-Tiếng E E đầu xe và Hướng Khắc Phục

  • Quang Trường Vi

    1.475 VF Points
    Thành viên
    29/03/2024 lúc 12:24

    chuẩn luôn anh ạ. với khí hậu của các xe ở vùng mát mẻ thì khó phát hiện, chứ đi xa đâu sạc trụ siêu nhanh là phát hiện ra ngay 😅